İngilizler Neden Hep Güneş Gözlüğü Takar?

Danimarka, yüzyıllar boyunca kuvvetli bir deniz gücü olan küçük bir krallık olarak yaşadı. Dillerinden asla vazgeçmeyen Danlar’ın sloganları Danca “Tanrının Yardımı, Halkın Sevgisi, Danimarka'nın Gücü." Danlar coğrafî sebeplerden dolayı yaşadıkları sıkıntının farkında olan bir kavim. Bu sebepten sevgi ve güç temalarını öne çıkararak varlıklarını devam ettirebildiler.

Mostar Dergisi Mart 2017 Seyir Defteri

Seyir Defteri / Bekir Salih Yaman 

Tarih boyunca ülkeler farklı sebeplerden slogan diyebileceğimiz kelime topluluklarını yahut kendisini yüceltecek sıfatları kullanmışlardır. Bu sloganlar, aslında kavimlerin kısa ve net zihin tarihleridir. Kavimlerin geçmişte ne yaptıklarını, gelecekte ne yapmayı umduklarını bu kelime gruplarından rahatlıkla anlayabiliriz. Amerika hali hazırda “In God We Trust” mealen “Tanrıya güveniriz” sloganını kullanıyor. Bu sloganın ortaya çıkmasında Amerika’nın koloniler olarak İngilizleri yenmesi, kendi içinde geçirdiği iç savaş ve dünyaya kapalı yıllarının epey büyük bir payı var. Bilhassa Steinbeck ve Hemingway romanlarında Amerikan sloganının ne demek istediğini daha rahat bir biçimde anlıyoruz. Avusturya tarih boyunca Orta Avrupa’da güç sahibi olmuş bir devlet, sloganı “Dünya’yı yönetmek Avusturya’nın kaderinde var.” Avusturyalıların hâkimiyet arzusu sloganları olmuş. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra o bölgede kendini ispatlayabilen tek Cermen topluluğu olarak Avusturya kaldı. Tabii olarak kendini Roma Cermen İmparatorluğu’nun devamı görüyor. Bu görüşleri sloganları olmuş. 1871’de Almanlar birliğini tamamlayana kadar bu durum böyle sürüp gidiyor.

Danimarka, Fransa, İspanya…

Danimarka, yüzyıllar boyunca kuvvetli bir deniz gücü olan küçük bir krallık olarak yaşadı. Dillerinden asla vazgeçmeyen Danlar’ın sloganları Danca “Tanrının Yardımı, Halkın Sevgisi, Danimarka’nın Gücü.” Danlar coğrafî sebeplerden dolayı yaşadıkları sıkıntının farkında olan bir kavim. Bu sebepten sevgi ve güç temalarını öne çıkararak varlıklarını devam ettirebildiler. Tarih boyunca Roma İmparatorluğu’nun başına bela olmuş Galyalılar, imparatorluğun dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Avrupa’da demokrasinin uygulandığı en mühim ülke olarak kendilerini öne çıkarmaya çalıştılar. Fransızlar “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” sloganını kullandılar. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını kendi zihin dünyalarında büyük bir işgal eden Devrim’e bağladılar. Devrimden sonra dünyaya demokrasi ve ulus devlet anlayışını ihraç etmeye ve zorlamaya başladılar ama sömürgecilik yarışında İngiltere’nin arkasında toprak kovaladılar. Bugün hala birçok Afrika ülkesinin ana dili Fransızcadır. Fransızlar, bu kavimlerin tarihlerini yazarak ve bu kıtadaki uyuşturucu dağıtımını yaparak kendilerine karşı yürütülebilecek propagandanın da büyük bir ölçüde önüne geçmiş oldular. İspanyollar, bir devrin öncü devletinin Latince olan sloganın anlamı “Öteden İleriye.” Latin Amerika’nın şu an ki haline bakarak İspanyolların sloganlarını ne kadar ileriye taşıdıklarını anlayabiliriz. Bugün Latin Amerika halklarının ciddi bir kesiminin İspanyolcayı ana dili olarak konuşması iddiamızı kanıtlar nitelikte.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Mart 2017 sayısında.