Kitapsızlık Özlemi!

Sadece usta-çırak ilişkisiyle Mimar Sinanlar, Sedefkâr Mehmet Ağalar yetiştiren; Selimiyeler, Tac Mahaller ortaya koyan meslekî eğitim sistemimize; yüksek mimarlık ve mühendislik fakülteleri ismini verip hiçbir sanatı haiz olmayan, elli yılda yıkılıp yeniden yapılan beton yığınlarına diplomalı bir resmiyet kazandırdık.

Mostar Dergisi Nisan 2017 Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi / Ali Söyler

Kurtuba, İşbiliye, Tuleytula, Gırnata, Maleka, Sarakusta, Belensiye, Mursiye, İlbire, Şatibe, Menorka ve diğer şehirlerde devlete, idarecilere ve şahıslara ait onlarca kütüphane vardı ve her biri, başka hiçbir yerde olmayan tek nüsha yazmalarının çokluğuyla övünürdü. 900’lü yılların başında yalnızca Kurtuba’da 70’ten fazla kütüphane bulunuyordu. (…) Gırnata Başpiskoposu Cisneros’un emriyle 1499-1500 yılında İspanya’nın Andalucia şehrinde yakılıp yok edilen Arapça ve İbranice kitap sayısının bir milyonu geçtiğine dair tarihî kayıtlar vardır. Mücella ve murassa, muhteşem ve tek nüsha kitapların aheste aheste yanışını huzurla ve gururla seyretmek! İşte yeni tedrisatımızın dayandığı sistemin en eski soy yapısı!

Stajyer eğiten bir edebiyat öğretmeni arkadaşım, üniversitedeki ev arkadaşlarından biri için şöyle diyor: “Arkadaşım mezuniyet belgesini aldıktan sonra kıbleye döndü ve bir tek kitap okumadan edebiyat fakültesinden mezun olduğu için Allah’a şükretti.” Eğitim sistemimiz bir tek kitap bile okumadan ilköğretim, lise ve üniversiteden mezun olmaya göre ayarlanmış, merkezinde asla kitap olmayan bir sistem. Derste tutulan vasıfsız notların veya bu notların fotokopilerinin üniversite diplomasına kadar geçerli bir pasaport olduğu dâhiyane bir sıradanlık. Böylece tahlil, te’lif, tefrik, tekellüm, tefekkür, tezekkür, tekâmül, tefeyyüz, temayüz, tedebbür bilmeyen hiç şeyi hiç şeyle mukayese edebilecek alt yapısı olmayan “altın” bir nesil imal ettik. Yüze yakın usul kitabının ezberletilip; istihraç ve istinbat melekesinin verildiği, bununla birlikte “kısır ve statik” olarak yaftaladığımız medreseden, yüzyıllardır tekâmül eden kitapsızlık özleminin doya doya kandırıldığı özgür bir eğitime kanat açmış bulunuyoruz.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Nisan 2017 sayısında.