Politik Denklemlerin Bilinmeyeni: Kitle

“Z kuşağı” denilen 2000 sonrası doğanlar, hıza müpteladır. Üç dakikalık videoları bile sonuna kadar izlemekten sıkılan, bunun için vine'lara merak salan ve nihayet üç beş saniyelik gif'lerde karar kılan bu gençler için hız hem bir çeşit mabut hem de onları tarihin “kitle” denilen karadeliğine savuran bir iptiladır.

Mostar Dergisi Mart 2017 Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi / Ali Söyler 

Şehir şehir dolaşan bir derviş günün birinde, ders verebileceği bir medresesi olmadığı için kırlarda talebelerine duvar marifetiyle ders veren bir müderris ve birkaç talebesiyle karşılaşır. Bu ulvi manzaraya şahit olan dervişin gönlünde sebebini Allah’tan bildiği bir ilim öğrenme sevdası peyda olur. Tecrübeli müderris ilim öğrenmek isteyen bu berduşu küçümsemesine rağmen ilim öğrenme talebini geri çevirmez ve duvara tebeşirle ilk dersini çizer:  “Bu eliftir evladım” . Müderris tam “Ba” harfini çizecekken derviş atılır: “Bu seferlik bu ders bana yeter hocam. Müsaade buyur da bir müddet bu harf üzerinde düşüneyim.” Yeni talebesinin haline bir mana veremeyen müderris dervişin zekâ seviyesini düşünerek bu isteği kabul eder. Derviş “elif” harfini tekrar ede ede uzaklaşır. Müderris bir hafta içinde geri dönmeyen talebesini tamamen unutur. Fakat derviş dört ay sonra geri döner ve müderrise: “İlk dersiniz tamam hocam, yenisine geçebiliriz.” der. Müderris de, dervişten ilk dersi duvara çizmesini ister. Dört ay boyunca “elif” harfini talim eden, bu harfin manaları üzerinde tefekkür ederek dere tepe dolaşan derviş tebeşiri eline alır ve bulduğu bütün manaların ağırlığıyla duvara bir elif çizer. Duvar elifin ağırlığına dayanamayarak yıkılır.

Hıza Müptela Olmak

Birçok farklı yönden okunmaya müsait olan bu mühim hikâyeye gerek eğitim meselesi adına gerekse de tasavvuf müktesebatı adına oldukça fazla önem atfederim. Üstelik günümüzdeki zıvanadan çıkmış imge ve imaj taarruzunun bu kıssadan bir hissesi olduğuna kanaat ederim. Yeni nesil, hassaten “Z kuşağı” denilen 2000 sonrası doğanlar, hıza müpteladır. Üç dakikalık videoları bile sonuna kadar izlemekten sıkılan, bunun için vine’lara merak salan ve nihayet üç beş saniyelik gif’lerde karar kılan bu gençler için hız hem bir çeşit mabut hem de onları tarihin “kitle” denilen karadeliğine savuran bir iptiladır.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Mart 2017 sayısında.