15 Temmuz Üzerinden Büyük Oyunu Çözmek

15 Temmuz, dışarıdan önce içimizdeki Haçlıları, bizden görünüp düşmanlarımıza hizmet edenleri temyiz etmeyi bizlere öğretmeli. Bunun bir yolunu bulup öğrenmeliyiz. Yoksa 15 Temmuzlar bitmeyecek. Bazen Batı’dan ve Doğu’dan, bazen Güney’den ve Kuzey’den deneyecekler. En sonunda topyekûn gelecekler. Eğer farkında olmazsak topyekûn geldiklerinde de biz burada olmayacağız.

Mostar Dergisi Temmuz 2017 Dosya

Dosya / Ali Sözer

15 Temmuz, öncesi ve sonrasıyla hem kendi içimizde, hem İslâm dünyasında hem de düşmanlarımız cephesinde birçok hakikatin ortaya çıkmasına, çok yönlü okumalar yapmamıza vesile oldu. Evet, yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey var. Biz, büyük bir oyunun içindeyiz. Fakat bu çok taraflı, çok aşamalı, iç içe geçmiş oyunu bir türlü çözemiyoruz.

15 Temmuz’la içeriden ne kadar kuşatılmış, derinlerde kurulmuş nice tuzağın içinde olduğumuzu gördük. Neredeyse bütün kurumlarımız, hatta en stratejik kurumlarımızın hemen hepsi nice zamandır yerli ve millî bir hedef için çalışmıyor, bizim aklımız ve niyetimizle yönetilmiyormuş. Nice vakit uğraşıp mesafe aldık dediğimiz işlerde de, maalesef mesafe kaybetmiş, daha bir tutulmuş, tutsak olmuşuz. Bunu 15 Temmuz’la gördük, öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. Şüphesiz oyunun büyüklüğünü görürsek daha öğreneceğimiz çok şey var. 15 Temmuz’un İslâm dünyası hususunda bizlere öğrettiği ilk şey de, bir asırdır tabi tutulduğumuz operasyonlar, farkında olmadığımız benzeri oyunlar… Acaba Hind ikliminde, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da ve diğer müslüman coğrafyalarda kaç 15 Temmuz icra edildi ve başarıya ulaştı? Yahut derinden derine akmakta olan daha kaç plan var? Bütün bunların farkına varabilmek için 15 Temmuz’u iyi okumamız gerekiyor. O zaman bu fitnenin yahut hastalığın benzerlerini tespit etmede o kadar zorlanmayız.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Temmuz 2017 sayısında.