FETÖ İtikadî Sapıklığa Düştüğü İçin 15 Temmuz İhanetini Yaptı (Fetö İhanet Şebekesinin 15 Temmuz Cüreti)

“Tankımız, tüfeğimiz, paramız olması gerekmiyor. Peygamberimizde hangisi vardı? Tam tersine, bu tarz dünyevî güçlerden yoksun olarak yaratılmıştı. Anne baba yok, akraba yok, para, mal, mülk yok. İslâm’daki kuvvet, dıştan alınan kuvvet değil, içerdeki kişiliğin dışarıya yansımasıyla oluşan kuvvettir. Batı’daki “güç” tanımı insanı yok eden bir güçtür. Bizdeki ise insanı inşâ eden bir güçtür. İnsanı var eder, ihya eder, hem insanı hem de kendinden olmayanı ihya eder.”

Mostar Dergisi Temmuz 2017 Dosya

Dosya / Davut Bayraklı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeyiz abi. O yüzden sana bu konuyu soracağım. FETÖ denen örgüt aslında Türkiye’de herkesin bildiği bir şey ama yine de sana göre Türkiye’de nasıl yuvalandı bu şer mihrakı? Elinin altında bulunan afyonlanmış bir insan grubu var. Bu insanları nasıl kandırmayı başardılar sence?

FETÖ’ye “terör örgütü” dediğimizde bunun abartılı bir sıfat olduğu düşünüldü uzun zaman. 17-25 Aralık olayı vuku bulunca nasıl bir sarmalın içinde olduğumuz az çok ortaya çıkmış oldu. Önce paralel devlet yapılanması dendi hatırlarsan. Ama 15 Temmuz’daki kalkışma hareketi, bu grubun bir paralel devlet yapılanmasının çok ötesinde, terör örgütlerinin mantığını da aşan bir boyutta olduğunu gösterdi. Yine haklı çıktım, demek istemiyorum lakin “son kalkışma ile bunların terör örgütü olduğu ispatlandı” tespitlerinin de eksik olduğunun ve bu grubun terör faaliyetlerinin de ötesine geçerek vatana ihanet boyutuna ulaştığının altını çizmek istiyorum. Yani bahsettiğimiz grup o kadar tehlikeli ki cemaat süsüyle işe başlayıp devlet içinde paralel yapılanmaya girdikten sonra uluslararası bir terör örgütü haline dönüştü. En kötüsü de kullanacağı insan malzemesini Anadolu insanının içinden seçti.

Peki, bu kadar stratejik akıllı bir yapı nasıl kurgulandı abi? Tepesindeki ruh hastası bir adamın bu işi başarabilmesi garip değil mi?

Eğer sen, bu kadar işi, tepedeki basit bir vaizin yaptığına inanıyorsan baştan hata edersin. Sıradan bir vaizin böylesine bir yapı kurgulaması mümkün değil. Çoğu insanın bunu yapması imkân dâhilinde bile değil.

O zaman bu iş nasıl oldu? Burada bir üst akıl varsa nedir?

İlk olarak şunu söyleyeyim; böyle bir yapılanma, faaliyet yapacağı, içinden çıkacağı toplumu çok iyi analiz eden, toplumun nirengi noktalarını çok iyi tespit edip o noktalar üzerinde çok akıllıca bir yapılanmayı kurgulayabilen bir mantıktır. Bu mantık, sadece istihbarat örgütlerinin ve derin devletlerin yapabileceği bir şeydir. Bugün terör örgütü dediğiniz herhangi bir terör örgütünü ele al. Bunların hiçbirisi üst akıl bir istihbarat örgütünden bağlamsız değildir. Çünkü kendi başlarına hangi işi nasıl organize edeceklerini bilemezler. Onun üst aklı vardır ve o bir uzmanlık alanıdır.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Temmuz 2017 sayısında.