Öncü Direniş 15 Temmuz 2016

15 Temmuz Darbesi'nin üzerinden tam bir yıl geçti. Ve bu büyük direnişin yıldönümüne yine darbe söylentileriyle girdik. Güya artçı darbeler olacakmış. Olabilir, artçı darbelerden çok daha fazlası oluyor da zaten. Asıl gözden kaçırılan başka bir şey var. Artçı darbe olsun veya olmasın 15 Temmuz Direnişi bir öncü direniştir. Asıl artçısı mutlaka gelecek olan bu direniştir. Ve bu artçılar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada etkisini gösterecektir.

Mostar Dergisi Temmuz 2017 Dosya

Dosya / Mükerrem Mete

Bir cihan hâkimiyetinin gücünü kuruluş ve ilerleme dönemleri kadar gerileme ve yıkılış dönemleri de gösterir. Büyük medeniyetler yavaş yavaş geriler ve çok zor yıkılırlar. Yunan-Roma Medeniyeti bunun en açık göstergelerinden biridir. Yunanlılardan önce dünyayı İranlılar yani Persler yönetiyordu. Elbette bütün dünya Perslerin kontrolünde değildi ama dünyanın büyük bölümü öyleydi. Persler, milattan önce 550 yıllarında sağladıkları bu kesin hâkimiyeti sadece iki asır sonra milattan önce 330’lu yıllarda tamamen kaybettiler. Büyük İskender, birkaç yıl içinde bütün Pers diyarını işgal etti. Cihanın yeni hâkimi oldu. Yani İranlılar altı yılda yıkıldılar. Milattan önce 336’da Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır, Irak, İran ellerindeydi. Milattan önce 330’da ellerinde hiçbir şey kalmadı. Yıkılan sadece bir devlet de değildi. Bu devletin temsil ettiği inanç, dil, kültür de dünya üzerindeki geçerliliğini yitirdi.

Peki ya Yunanlılar ne yaptılar? Onlar da birkaç asırda yıkılma noktasına geldiler. Ama bayrağı devredecek, medeniyetlerini devam ettirecek bir taklitçi buldular. Bu taklitçi yani Roma, o kadar başarılı oldu ki milattan önce ellili yıllardan milattan sonra üçüncü yüzyıla kadar tam 350 yıl dünyanın en büyük gücü olmayı rahatlıkla başarabildi. Milattan sonra üçüncü yüzyılda parçalanmışken, yok olmak üzereyken başkent ve inanç değiştirerek varlığını bin seneden daha faza devam ettirmeyi başardı.

Pers İmparatorluğu 6 yılda tamamen yıkılırken Roma İmparatorluğu bin yıldan fazla süre yıkılma dönemi yaşadı. Roma İmparatorluğu’nu 1453’te İstanbul’u, 1460’ta Mora’yı, 1461’de Trabzon’u alan Fatih Sultan Mehmet Han tarihe gömdü. 350 yıl gömülü kalan medeniyet 19. yüzyılın başında Osmanlı’ya isyan eden Yunanlılar aracılığıyla yeniden bir devletçik kurmayı başarabildi. Yani halen yüzyıllar öncesindeki diliyle, inancıyla ve kültürüyle bağlarını koruyan bir temsilciye sahip. Demek ki Pers Medeniyeti yıkılışından da anlaşılacağı üzere zayıf bir medeniyetti. Yunan-Roma Medeniyeti ise asıl yıkılışından anlaşılacağı üzere çok güçlü bir medeniyetti.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Temmuz 2017 sayısında.