Raftakiler – Eylül 2017

Şehirde Yaşamaya Gerçekten Hazır mısın?
Faik Gönül | Genç Okur

Bu kitap, bütün şehirlerde işe yarayacak bir rehber niteliğinde. Her gün şahit olduğumuz şehre özgü olaylar, farkında olmadan uyduğumuz tuhaf kurallar, gözümüze çarpan ama anlamını bilmediğimiz onlarca şehircilik terimi, şehirli olma iddiasında bulunmamız için yeterli birer dayanak olabilir mi? Şehirlerin bedeninin, ruhunun ve kalbinin olduğunu az çok duymuşuzdur. İşte bu eser, bizzat şehri ele alan ve şehirde yaşamanın ip uçlarına değinen eşsiz bir çalışma. Bir nevi şehircilikle ilgili meseleleri, akademinin elinden kurtarma çabası… Kendini “şehirci” olarak tanımlayan ve 12 farklı ülkeden 130’u aşkın şehir gezen Faik Gönül’ün kaleme aldığı “Şehirde Yaşamaya Gerçekten Hazır mısın?”, Genç Okur Yayınları’nda.

Akaid Esasları
İmam Gazâlî | Semerkand Yayınları

Gayesi, kişilerin imanını taklitten kurtarmak, doğru yolu arayanları irşad etmek, bâtıl ve bid’at ehlinin görüş ve itirazlarını aklî ve ilmî delillerle çürütmek suretiyle iman esaslarını savunmak olan Akaid ilmi, amentüde ifadesini bulmaktadır. İhyâü Ulûmi’d-Dîn’in “Kitâbü Kavâidi’l-Akâid” bölümünün tercümesi olan bu eserde İmam Gazâlî hazretleri, inanç esaslarını, itikad derslerinde takip edilecek metodunu, inanç esaslarının delillerini, iman ve İslâm’ın birbiriyle irtibatını bölümlere ayırarak okuyucuların istifadesine sunmuştur. İslâm coğrafyasında asırlardır Ehl-i Sünnet’in başucu eseri olarak takdir görmüş olan İhyâü Ulûmi’d-Dîn serisinin ikinci kitabı olan bu eser, Doç. Dr. Dilaver Selvi’nin tercümesiyle Semerkand Yayınları’nda.

Ahmet Kasım Fidan’ın hazırladığı yazının devamı Mostar Dergisi Eylül 2017 sayısında.