Anadolu’nun Kapılarını Türklere Açan Savaş Malazgirt

Parşömen / Ömer Kara 1070 yılında, Alparslan’ın komutasındaki Selçuklu birlikleri, bugün Muş’un bir ilçesi olan...

Dârulfünûn Ve Kısa Tarihi

Parşömen / Ömer Kara Yaşadığımız coğrafyada, bugün anladığımız manadaki çağdaş üniversitelerin ilk örneği, İstanbul Üniversitesi’dir....

Yaşadığı Gibi Yazan, Yazdığı Gibi Ölen Adam: Edgar Allan Poe

Parşömen / Ömer Kara  “Ortalığa kasvetli karanlık çökünce, zihnime üşüşen en korkunç düşüncelerle titremeye, cenaze...

Dostoyevski’yi Anlamak

Parşömen - Ömer Kara  19. asırdan itibaren, kendini “diğerlerinden” soyutlanmış kabul eden insanların rehberi olarak...

Güzel Bir Rüya: Endülüs

Parşömen / Ömer Kara Emevî iktidarını yıkan Ebû Müslim Horasânî’nin kılıcından kaçan Emevî hanedanından I. Abdurrahman...

Tarihî Kurgunun Temel Prensipleri

Parşömen|Ömer Kara “Tarih alanında düşülen yanlış ve yanılgının ince bir nedeni var: Çağlar değişir ve...

Roman Sanatının Kökenleri (Pikaresk Metinler)

Parşömen | Ömer Kara 16. yüzyılın ikinci yarısına ulaşıldığında, Afrika ve Amerika kıtalarındaki kolonileri aracılığıyla,...
Mostar Dergisi - Eylül 2016 - Parşömen

Bir Şehir Sanatı Olarak Roman

Parşömen | Ömer Kara Doğu toplumlarında, geleceğin ünlü romancıları olmayı hayal edecek kadar tutkulu ve belki...